Individual Details

Eupehmia Speedy

(1858 - 1920)

Events

Birth1858Ohio, United States
Death1920Ohio, United States

Families

FatherJohn Speedy (1825 - 1864)
MotherJane Foulks (1825 - 1904)
SiblingHarriet J. Speedy (1860 - 1860)
SiblingHarriet Speedy (1856 - 1860)
SiblingJohn Samuel Speedy (1863 - 1923)