Individual Details

Stanislav Turkel

(Bet 1900 and 1920 - Unknown)

Ugnan v Germaniyu iz Zheleznodorozhnogo rayona g.Lvova

Events

BirthBet 1900 and 1920
DeathUnknown
ResidenceLwow