Individual Details

Khaia TERKEL

(Est 1833 - 1835 - unknown)

Events

BirthEst 1833 - 1835Krynki (Krinky), Grodno, Poland (Belarus)
MarriageBef 1858Krynki (Krinky), Grodno, Poland (Belarus) - Leib Terkel
Deathunknown

Families

SpouseLeib Terkel (1833 - )