Individual Details

Chawa-Gena Turkel

(Est 1885 - 1890 - unknown)

Events

BirthEst 1885 - 1890(likely), Warsaw, Poland
Marriage19 Mar 1908Warsaw, Poland - Lejbus Sztykgold
Deathunknown

Families

SpouseLejbus Sztykgold (1885 - )
FatherAbraham Nachman Turkel (1870 - 1910)
MotherGinda "Hinda" Szpiro (1870 - 1911)
SiblingSzlama Turkel (1890 - 1893)
SiblingGersz-Wolf Tyrkel (1892 - )
SiblingZeev Turkel (1893 - 1942)
SiblingJoseph Turkel (1898 - 1943)
SiblingPaula Turkel (1906 - 1940)
SiblingMelech Turkel (1908 - 1940)
SiblingJacob Nechemia Turkel - Tyrkel (1908 - 1967)
SiblingLonya Turkel (1908 - 1989)
SiblingShimon Tirkel (1910 - 1978)

Notes